Over Buro La Pauline

De in de zorg opgedane ervaring brengt Bob Ringeling, oprichter van Buro La Pauline, tot een aantal observaties. Daaraan vooraf een beeld van het hart van de dienstverlening van Buro La Pauline:

  • Buro La Pauline heeft haar origine in Wmo huishoudelijke hulp op basis van PGB Service. Wij maken gebruik van de fiscale regeling Dienstverlening aan huis, waarbij de zorgverlener aanzienlijk meer activiteiten uit kan voeren dan alleen schoonmaken. Dit heeft als directe gevolg dat de klant meer te kiezen heeft
  • de selectie van de Paulientjes heeft als belangrijkste criterium de sociale vaardigheden: goed naar de klant luisteren en kijken en met de klant in gesprek gaan
  • het voorgaande leidt ertoe dat het welzijn van de klant vooruit gaat
  • daarnaast een stimulans om niet alleen te kiezen wat er moet gebeuren (= verhoging regievermogen) maar ook om zelf meer te doen en te ondernemen. Met als resultaat dat de klant wordt geactiveerd, met daarbij een accent op het verleggen van grenzen: onder begeleiding de klant laten ervaren dat hij/zij meer kan dan zelf voor mogelijk werd gehouden!

Over de context waarin de zorg van Buro La Pauline plaatsvindt doet hij een aantal constateringen:>>lees meer.

Buro La Pauline is een start up onderneming van de Stichting A(actief) O(uder) W(orden), die als doel heeft het verrichten van werkzaamheden en diensten t.b.v. het actief ouder worden, c.q. active ageing in zijn algemeenheid als in de ouderenzorg in het bijzonder en het ontwikkelen van initiatieven om het leven van ouderen te ondersteunen en de kwaliteit van leven te verbeteren.