Missie en Visie


Missie
Buro La Pauline  is een sociale onderneming. Haar missie is om ouderen te ondersteunen op het vlak van welzijn. Zodat hij/zij zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Een hoge kwaliteit van dienstverlening door inzet van professionals; medewerkers die zijn toegerust om de activiteiten uit te voeren, resp. door te ontwikkelen en de eerstelijns kwaliteitsbewaking voor hun rekening nemen. De organisatie heeft geen winstoogmerk. Extra inkomsten worden benut om extra activiteiten te ontwikkelen.

Visie
Tussen welzijn en gezond zijn ligt een direct verband. Een mens die zich goed voelt, genoeg beleeft en voldoende activiteiten onderneemt, zorgt goed voor zichzelf. Waardoor de gezondheid langer bewaard blijft. BuroLa Pauline biedt verschillende diensten aan. Met als voornaamste doel om de oudere mens te activeren, te betrekken bij de samenleving en gezond en gelukkig te laten zijn.

De kosten van de zorg voor de senioren stijgen dramatisch. De overheid dringt in  toenemende mate aan op zelfredzaamheid en wil kosten terugdringen door een toenemend deel van de huidige zorg niet meer te vergoeden en wil deze over laten aan mantelzorgers. Buro La Pauline wil een beroep op zorg zo lang mogelijk uitstellen door de vraag te voorkomen en/of te verminderen.