De Sitter

In diverse vakbladen, media en onderzoeken (CPB) wordt aandacht gevraagd voor overbelasting van het sociale netwerk rondom de zorgvrager in samenhang met de steeds grotere vermaatschappelijking van de zorg. Met name voor diegenen wiens partner dement(erend) is, is de belasting erg zwaar en zou tijd georganiseerd moeten worden waarin men vrienden/kennissen kan bezoeken, persoonlijke boodschappen kan doen, etc. Kortom, wat tijd voor zichzelf om zich te kunnen opladen. Voor dit soort situaties biedt Buro La Pauline de dienst De Sitter aan.

Doelstelling van De Sitter is om de cliënt te stimuleren mentaal en sociaal actief te blijven. Dit kan door een breed scala aan activiteiten:

  • gezelschapsservice: het organiseren van afspraken en het begeleiden daarbij, incl. vervoer, samen wandelen, boodschappen doen, handwerken,  lezen en/of het spelen van gezelschapsspellen, herinneren aan afspraken, medicatie e.d.,
  • gezamenlijke activiteiten die het mentale welzijn stimuleren en die de cliënt uitdagen: bezoeken van familie en vrienden, schouwburg en evenementen
  • persoonlijke assistentie, zoals assistentie bij het opstaan en naar bed gaan, hulp bij het uitzoeken van kleding, (niet medische) persoonlijke verzorging,voorbereiden van maaltijden en mobiliteit
  • de organisatorische functie (voor m.n. alleenstaanden): hulp bij/overnemen van correspondentie en administratie, bijhouden van kalender en agenda, toezicht op onderhoudswerkzaamheden binnenshuis, e.d.

In eerste instantie worden dit soort activiteiten ingevuld door mantelzorg, vrijwilligers etc., maar als dat (tijdelijk) niet mogelijk is kan hieraan invulling gegeven worden door een van onze Paulientjes.