Bibliotheek

Op deze pagina vindt u publicaties die de moeite waard zijn en relevant voor u als klant, mantelzorger, gemeente of professional in de zorg.

Beleidsmakers
G. Minderman, Legitimatie & Verankering, uitdagingen voor de maatschappelijke ondernemer, 2008. De overdracht van verantwoordelijkheden vanuit de overheid naar bijv. gemeenten, leveren interessante vraagstukken op op het vlak van het afleggen van verantwoording, verankering en legitimering: Goos Minderman geeft een nieuwe en uitdagende inkijk op de veranderingen die komen gaan >> lees meer.

Overgang AWBZ naar gemeenten
De overgang van onderwerpen vanuit de AWBZ naar gemeenten, gepaard gaande met een forse budgetbeperking is voor gemeenten meer dan een uitdaging. In dit onderdeel van de bibliotheek relevante literatuur >>lees meer

CIZ Indicatiewijzer 2014. Met name hoofdstuk 7, Begeleiding, is van belang, vanwege de overdracht van deze activiteit naar de gemeenten per 2015 >> lees meer

Klanten en Mantelzorgers
Zelfredzaamheidsmeter, Vilans, 2013. De zelfredzaamheidsmeter is in eerste instantie bedoeld voor professionals in de zorg maar geeft ook mantelzorgers handvatten om een gevoel van ‘mijn vader/moeder/partner gaat achteruit’ beter te benoemen >> lees meer

Publieksversie Zorgstandaard Dementie, Alzheimer Nederland 2013. Dementie is een ziekte die een grote invloed heeft op het leven van uw naaste als patiënt en u als mantelzorger. Een tijdige diagnose en goede behandeling zijn voor u beiden van belang >>lees meer

Lopen Verfrist, elke dag bewegen is goed voor mensen met dementie. Het lichaam wordt er niet alleen sterker en fitter van, de geestelijke achteruitgang wordt ook vertraagd
>> lees meer

Interventies in de thuissituatie. Het voorkomen van agitatie bij dementerenden en, dus, het verhogen van de kwaliteit van leven. Ondersteuning van de mantelzorger, een publicatie van het Trimbos-instituut >> lees meer

Dementiemonitor Mantelzorg, NIVEL/Alzheimer Nederland, 2012. Een onderzoek onder 2400 mantelzorgers. In het rapport worden aanbevelingen gedaan om de belasting van mantelzorgers te verminderen >> lees meer

Professionals in de zorg
Zelfredzaamheidsmeter, Vilans, 2013. De zelfredzaamheidsmeter  geeft  handvatten om een gevoel van ‘mijn klant gaat achteruit’ beter te benoemen >> lees meer

Werkboek Samenredzaamheid, V&VN, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Over het ‘het samen redden’  (klant en mantelzorgers/familie) en de plaats van de professional daarin >>lees meer

Handleiding zelfredzaamheidmatrix 2013, GGD Amsterdam. Handleiding voor de professional om de zelfredzaamheid van klanten in beeld te brengen >>lees meer en de matrix >>lees meer

Zorgstandaard Dementie, Alzheimer Nederland en Vilans, 2013. De zorgstandaard geeft een beschrijving van het complete zorgcontinuüm: van vroegsignalering en preventie tot diagnostiek, casemanagement, behandeling, begeleiding en steun en levering van zorg en diensten >>lees meer

 Stella Braam & Elly Duijf, Levenskwaliteit, bewegen, kauwen en pijn, 2008. Pijn bij ouderen met dementie; hoe er mee om te gaan >> lees meer